Laserbehandling

Lågeffektlaser är en snabb och säker behandlingsform som hjälper cellen att självläka snabbare samt stärker immunförsvaret. Med hjälp av energin som laserljuset skickar in i kroppen stimulerar man cellens ämnesomsättning och produktion av protein, vilket i sin tur leder till att cellen kan jobba effektivare.

Lasern är kombinerad av två olika ljusimpulser som är kontinuerlig och pulsad strålning, vilket gör att man kan tränga djupt in i vävnader. Lasern har olika fördelar så som:

 • Kort behandlingstid
 • Ökar cirkulation
 • Minska smärta
 • Påskyndar läkning
 • Minskar Inflammation
 • Minskar muskelspänning
 • Ökar cellens metabolism
 • Förbättrar nervfunktionen
 • Påskyndar sårläkning
 • Reducerar ärrvävnad
 • Ökar funktionen och livskvaliteten

 

Här får Skutegårdens Freddie, 1 år gammal Welsh Corgi Cardigan en laser behandling

När behöver min hund en laserbehandling?

 • Vid inflammation
 • Smärta
 • Mjukdelsskador
 • Nyopererad
 • Ryggproblem/spondylos
 • Ledproblem tillexempel artros, HD, AD/ED, OCD
 • Sårskada
 • Frakturer
 • Tillväxtsjukdommar
 • Seninflammation

När ska min hund inte laserbehandlas?

 • Vid dräktighet
 • Cancer
 • Hjärta/hjärtbesvär
 • Epilepsi
 • Man ska inte använda lasern över implantat

Vid frågor om lasern, kontakta mig eller din veterinär!